ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

- ขั้นตอนการสมัคร แอปใบขับขี่ DLT QR LICENCE

- ขั้นตอนการจองคิวทำ ใบขับขี่ออนไลน์ DLT Smart Queue

- ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ใช้แทนตัวจริงได้ เริ่ม 20 ก.ย. 2562

🧨 อนุมัติแล้ว ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนตัวจริงได้ 
📌 เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562
📱 สามารถโหลดแอปพิเคชั่น DLT QR LICENCE ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

🚗 สำหรับใบขับขี่ที่ยังไม่มี QR Code ยังสามารถใช้ใบขับขี่ฉบับจริงได้

🛵 สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ที่มี QR Code โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

🚦ในการต่ออายุใบขับขี่ จะได้ใบขับขี่ที่มี QR Code และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 🚧

- ความรู้ผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร  บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)

กิจกรรมโรงเรียน

NAKHONPATHOM E-DRIVER