ความรู้ทั่วไป

การจราจรบนท้องถนนมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้และเข้าใจทักษะการขับขี่ และเทคนิคต่างๆ รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้

เราปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นสำคัญ