ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  กรมการขนส่งทางบก ร่วมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เข้มงวดกวดขันควันดำรถทุกประเภท
  ขอความร่วมมือเจ้าของรถทุกคันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการตรวจสอบภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำ
• เร่งเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบค่าควันดำ
• ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
• ชำระล้างสิ่งสกปรกในท่อไอเสีย โดยทำการฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดภายในท่อไอเสีย
• ตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
• หมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำ
   กรมการขนส่งทางบกห่วงใย ร่วมใจทุกหน่วยงาน
เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การแก้ไขดัดแปลงไฟหน้า-โคมไฟท้ายรถ ให้มีแสงสว่างจ้ามากจนเกินไป ใช้แสงกะพริบ หรือแสงสีต่างๆ มีความผิดตามกฎหมาย แนะ!!! เจ้าของรถต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายรบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน 

กระทรวงคมนาคมเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน “MOT Your Social” รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทาง การสื่อสาร ดังนี้ 

1. MOT Channel ผ่านทาง YouTube เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ กับประชาชน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารสำคัญ เข้าถึงทุกการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น https://www.youtube.com/channel/UCmGv_DuMhsS1v7Vjld5AlGA

2. MOT Public Hearing เป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในทุกแผนงานโครงการ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงฯ ไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/

3. Call Center 1356 สายด่วนกระทรวงคมนาคม หมายเลขเดียวติดต่อทุกเรื่อง เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประชาชนสามารถสอบถามเรื่องต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง และแจ้งเหตุ ผ่านทางหมายเลข 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถ ตกแต่ง หรือแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียน ที่ไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ เช่น ทำด้วยกระดาษ เขียนด้วยลายมือ ทำป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยตกแต่งลวดลายให้เป็นป้ายประมูลลายกราฟิก มีความผิดตามกฎหมาย
  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ โดยมีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย หรือใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี รวมถึงกรณีที่เจ้าของรถยนต์นำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกที่หรือการนำป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเป็นป้ายประมูล การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และอาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถด้วย ทั้งนี้หากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน ซึ่งจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ภายใน 15 วัน

- ขั้นตอนการสมัคร แอปใบขับขี่ DLT QR LICENCE

- ขั้นตอนการจองคิวทำ ใบขับขี่ออนไลน์ DLT Smart Queue

- ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ใช้แทนตัวจริงได้ เริ่ม 20 ก.ย. 2562

🧨 อนุมัติแล้ว ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนตัวจริงได้ 
📌 เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562
📱 สามารถโหลดแอปพิเคชั่น DLT QR LICENCE ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

🚗 สำหรับใบขับขี่ที่ยังไม่มี QR Code ยังสามารถใช้ใบขับขี่ฉบับจริงได้

🛵 สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ที่มี QR Code โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

🚦ในการต่ออายุใบขับขี่ จะได้ใบขับขี่ที่มี QR Code และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 🚧

- ความรู้ผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร  บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)

NAKHONPATHOM E-DRIVER