เครื่องหมายจราจร ประเภทบังคับ

ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร

จัดการการจราจร ในพื้นที่นั้นให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท

เครื่องหมายจราจร ประเภทบังคับ 1

ป้ายบังคับ คือ ป้ายจราจร ที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ถนนหรือทำการจราจรในพื้นที่นั้นๆ ต้องปฏิบัติตาม เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายนั้น โดยผู้ที่ใช้ถนนต้องทำตาม งดการกระทำ รวมถึงการกระทำบางสิ่งบางอย่างตามป้ายที่ระบุไว้ โดยป้ายชนิดนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ 

1. ป้ายที่บังคับให้ทำตามรูปแบบลักษณะที่กำหนดไว้

2. ป้ายที่บังคับให้ทำตามด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน

รถทุกประเภทต้องหยุดรถตรงป้ายดังกล่าว เพื่อให้รถที่กำลังวิ่งสวนทางมาก่อน และหากเห็นว่ารถยนต์ข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ให้ผู้ขับขี่หยุดรถรอถัดกันมาตามลำดับ จนกระทั่งรถยนต์ที่สวนทางมาผ่านไปหมด จึงสามารถขับขี่ไปต่อได้

ป้ายห้ามเข้า

ห้ามให้รถทุกประเภท เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้านี้อยู่

ป้ายหยุด

รถทุกคันจะต้อง หยุดวิ่ง เมื่อมองเห็นป้ายดังกล่าวและเมื่อมองดูแล้วว่าปลอดภัย ถึงสามารถขับรถยนต์เคลื่อนผ่านต่อไปด้วยความระมัดระวัง

ป้ายให้ทาง

รถทุกประเภทจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว ไม่มีสิ่งกีดขวางการจราจรดังกล่าว จึงสามารถเคลื่อนรถไปต่อด้วยความระมัดระวัง

ป้ายห้ามแซง

ห้ามไม่ให้ขับรถยนต์แซงขึ้นหน้ารถคันอื่นๆ ในเขตทางห้ามแซง ตามที่ได้ติดตั้งป้ายดังกล่าวเอาไว้ ณ จุดนั้นๆ

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทเลี้ยวรถไปทางซ้าย เมื่อเห็นป้ายดังกล่าว

ป้ายห้ามรถยนต์

ป้ายที่ห้ามให้รถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายจราจรไว้

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

ห้ามรถทุกประเภทกลับรถไปทางขวา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามในพื้นที่ที่มีป้ายนี้ตั้งอยู่

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ห้ามรถทุกประเภทกลับรถไปทางซ้าย ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตาม ในพื้นที่ที่มีป้ายนี้ตั้งอยู่

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทเลี้ยวรถไปทางขวา

ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ

ห้ามไม่ให้รถยนต์ประเภทรถสามล้อ ขับผ่านเข้าไปในเขตหรือทางที่ติดตั้งป้ายเอาไว้ เช่น รถโดยสารสามล้อ, รถตุ๊กตุ๊ก

ป้ายห้ามรถจักรยาน

ห้ามไม่ให้รถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตที่ตั้งป้ายดังกล่าว ซึ่งจะพบป้ายดังกล่าวได้ในพื้นที่ที่มีผิวขรุขระ หรือทางที่อันตราย

ป้ายห้ามรถบรรทุก

ป้ายสำหรับห้ามรถบรรทุกไม่ว่าจะมีจำนวนกี่ล้อก็ตาม ห้ามผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถสามล้อ

ห้ามไม่ให้รถสามล้อวิ่งผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย โดยส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นได้จากสะพานข้ามแยก หรือ เขตสุดสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเอง

ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

ห้ามไม่ให้รถจักรยาน รถสามล้อ หรือรถจักรยานยนต์ วิ่งผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามใช้เสียง

ห้ามไม่ให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเจอได้ตาม สถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน เป็นต้น

ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามไม่ให้ล้อเลื่อนลากหรือเข็นผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย ในว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกประเภทขับผ่านเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายดังกล่าวไว้

ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกประเภทขับผ่านเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย โดยส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่อาจทำให้ถนนทรุดตัวได้ เพราะล้อไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ วิ่งบนถนนปกติครับ

ป้ายหยุดตรวจ

ให้ผู้ขับขี่รถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและขับรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้นครับ

ป้ายห้ามคน หรือ ป้ายห้ามคนเข้า

ป้ายห้ามคนเข้า คือ การห้ามคนผ่าน เข้าไปในพื้นที่ที่ได้ติดตั้งป้ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามครับ

ป้ายจำกัดความเร็ว

ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถทุกประเภทใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆที่ระบุ ในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายไว้ จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น ยกตัวอย่างเช่น 80, 90, 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ

ป้ายห้ามหยุดรถ

ห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถทุกประเภท ตรงแนวนั้นโดยเด็ดขาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนสองเลน เพราะถ้าเกิดจอดรถตรงจุดนั้น อาจทำให้เกิดอันตราย หรือ จราจรติดขัดได้ครับ

ป้ายห้ามจอดรถ

ห้ามไม่ให้จอดรถทุกประเภทระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ – ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยไม่ชักช้าครับ

ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดโดยมีหน่วยวัดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นระบุ เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายไว้

ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

ให้รถทุกประเภทขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด หรือให้เดินรถได้แค่ทางเดียว

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ให้รถทุกประเภทขับรถไปทางซ้ายได้แค่ทางเดียว

ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกไว้ เกินกว่าค่าที่กำหนด หน่วยเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลขที่ระบุ ในเครื่องหมายเข้าไปในพื้นที่ทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้ายไว้

ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด

ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักของที่บรรทุก เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ มีหน่วยวัดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายดังกล่าวไว้

ป้ายให้เลี้ยวขวา

ป้ายบังคับ ให้รถทุกประเภทต้องขับรถเลี้ยวไปทางขวาได้แค่ทางเดียว

ป้ายให้ชิดซ้าย

ให้รถทุกประเภทขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ให้รถทุกประเภทขับรถไปทางด้านขวาได้แค่ทางเดียว

ป้ายให้ชิดขวา

ให้รถทุกประเภทขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย

ป้ายที่บังคับให้รถทุกประเภทขับรถเลี้ยวไปทางด้านซ้ายได้แค่ทางเดียว

ป้ายวงเวียน

บังคับให้รถทุกประเภทขับวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่วิ่งอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน หากเกิดอุบัติเหตุให้ดู ฝ่านถูกและฝ่ายผิด จากเลนหรือเส้นทางที่ขับมา

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้รถทุกประเภทสามารถขับรถไปทางด้านซ้าย หรือด้านขวาได้

ห้ามรถยาวเกินกำหนด

ห้ามรถทุกประเภทที่มีขนาดยาวเกิน 10 เมตร ตามจำนวนเลขที่ระบุ ผ่านเข้า – ออก ไปในพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องหมายดังกล่าวไว้

ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ให้รถทุกประเภทขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้ายนี้

ป้ายสุดเขตบังคับ

พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 2

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

เป็นการบอกว่าทางข้างหน้านั้นเป็นทางบังคับต้องให้ขับรถทางเดียว คือ ไปทางซ้ายเท่านั้น

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

เป็นการบอกว่าทางข้างหน้านั้นเป็นทางบังคับต้องให้ขับรถทางเดียว คือ ไปทางขวาเท่านั้น

ป้ายให้ชิดขวา

ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้ายหรือเครื่องหมาย

ป้ายให้ชิดซ้าย

ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้ายหรือเครื่องหมาย

ป้ายให้รถตรงไป

ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามไม่ให้ขับขี่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโดยเด็ดขาด

ป้ายให้เลี้ยวขวา

ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาได้แค่ทางเดียว

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย

ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายได้แค่ทางเดียว

ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือสามารถเลี้ยวไปทางซ้ายได้เท่านั้น

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

ป้ายช่องเดินรถมวลชน

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุเอาไว้ในป้าย

ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ของรถจักรยานยนต์

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือสามารถเลี้ยวไปทางขวาได้เท่านั้น

ป้ายช่องเดินรถประจำทาง

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินสำหรับรถประจำทาง

ป้ายวงเวียน

ให้รถทุกชนิดขับวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่วิ่งอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

ป้ายความเร็วขั้นต่ำ

บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในป้าย โดยมีหน่วยวัดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายครับ

ป้ายช่องเดินรถจักรยาน

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ช่องเดินรถจักรยาน

ป้ายเฉพาะคนเดิน

บริเวณที่ติดตั้งป้ายนี้เป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้นครับ