สถิติผู้เรียน

สถิติผู้เรียนหลักสูตร รถจักรยานยนต์ ปี 2561 - 2563

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ มีรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 20 คัน พร้อมใช้งาน​

NAKHONPATHOM E-DRIVER