สถิติผู้เรียน

สถิติผู้เรียนหลักสูตร รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2 ปี 2561 - 2563

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ มีรถขนส่งจำนวนทั้งหมด 4 คัน พร้อมใช้งาน (รถต่อหาง 2 คัน, รถขนส่ง 2 คัน)

NAKHONPATHOM E-DRIVER