สถิติผู้เรียน

สถิติผู้เรียนหลักสูตร รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 3 ปี 2561 - 2563

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ มีรถขนส่งจำนวนทั้งหมด 2 คันพร้อมหาง พร้อมใช้งาน

NAKHONPATHOM E-DRIVER