หลักสูตรการเรียน

ค่าเรียนหลักสูตร : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการขนส่ง (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นของแต่ละเดือน)

รถจักรยานยนต์ (15 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 2 วัน)
คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 1,000 บาท

รถยนต์

รถยนต์ (15 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 3-4 วัน )
คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 6,000 บาท

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2

(ใช้เวลา 3  วัน )  
คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 6,000 บาท

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 3

(ใช้เวลา 3  วัน )  
คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 6,000 บาท

อบรมเพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง

คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 500 บาท

อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 200 บาท

ราคา 300 บาท

Advance (10 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน

ราคา 4,500 บาท

การสมัครเรียน