หลักสูตรการเรียน

ค่าเรียนหลักสูตร : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการขนส่ง (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นของแต่ละเดือน)

รถจักรยานยนต์ (15 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 2 วัน)
คุณสมบัติผู้เรียน
 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • ต้องไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน
 • ฝึกขับรถทุกวัน 07.30-18.00 น.
 • อบรมทุกวันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์
 • สอบทุกวัน อังคาร พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์

ราคา 1,000 บาท

รถยนต์

รถยนต์ (15 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 3-4 วัน )
คุณสมบัติผู้เรียน
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • ต้องไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อน
 • ฝึกขับรถทุกวัน 08.00-21.30 น.
 • อบรมทุกวันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์
 • สอบทุกวัน อังคาร พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์

ราคา 6,000 บาท

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2

(ใช้เวลา 3  วัน )  
คุณสมบัติผู้เรียน
 • บ.2 อายุ 20 ปี
 • ท.2 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
 • ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาก่อน
 • ฝึกขับรถ 07.30-18.00 น.
 • อบรมทุกวันอาทิตย์ ท.2 (08.00-18.00 น.)
 • รอบ1 : ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์, รอบ2 : อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
 • สอบทุกวันสุดท้ายของรอบที่เรียนจบ

ราคา 6,000 บาท

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 3

(ใช้เวลา 3  วัน )  
คุณสมบัติผู้เรียน
 • บ.3 อายุ 20 ปี
 • ท.3 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
 • ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 มาก่อน
 • ฝึกขับรถ 07.30-18.00 น.
 • อบรมทุกวันอาทิตย์ ท.3 (08.00-15.00 น.)
 • รอบ1 : ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์, รอบ2 : อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
 • สอบทุกวันสุดท้ายของรอบที่เรียนจบ

ราคา 6,000 บาท

อบรมเพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง

คุณสมบัติผู้เรียน
 • ต้องไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่มาก่อน
 • อบรมเฉพาะวัน พฤหัส ศุกร์ 09.00-15.00 (สำหรับรถยนต์)
 • อบรมเฉพาะวัน ศุกร์ 09.00-15.00 (สำหรับรถจักรยานยนต์)

ราคา 500 บาท

อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

คุณสมบัติผู้เรียน
 • รถยนต์/รถจักรยานยนต์, มีใบขับขี่ 5 ปี ต่อ 5 ปี

ราคา 200 บาท

 • รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2 และ3, มีใบขับขี่ 3 ปี ต่อ 3 ปี

ราคา 300 บาท

Advance (10 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน
 • มี/ไม่มี ใบขับขี่ก็ได้
 • สามารถเลือกจำนวนชั่วโมงเรียนได้ ตามความต้องการ ชั่วโมงละ 500 บาท
 • เปิดสอนทุกวัน 08.00-21.30

ราคา 4,500 บาท

การสมัครเรียน