เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม E-driver

เป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จากกระทรวงการศึกษาธิการและได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ให้ได้สิทธิพิเศษในการจัดการอบรมและทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมออกหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานยกเว้นการอบรมภาคทฤษฏีในการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือต่อใบอนุญาตขับรถได้

เราพร้อมให้บริการด้วยห้องอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมกว่า 250 คนต่อวัน สนามฝึกขับรถที่มีมาตรฐานและปลอดภัย บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ พร้อมฝึกหัดขับบนถนนจริง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการสอนที่ผ่านการอบรมจากกรมขนส่งทางบกกว่า 25 ท่าน เพื่อให้คำแนะนำและสร้างจิตสำนึกในการขับขี่บนท้องถนนอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม
โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม

ปรัชญาโรงเรียน

" ส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝัง การขับขี่อย่างมีกฎวินัย เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง "

วิสัยทัศน์โรงเรียน

" ขับรถอย่างรู้กฎ รู้จักรถอย่างเข้าใจ ส่งเสริมสังคมไทย สู่ความปลอดภัยบนท้องถนน "

หลักสูตรที่เปิดสอน

อบรมเพื่อรับใบขับขี่

อบรมและทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียน

รถยนต์

อบรมเพื่อไปทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติที่สำนักงานขนส่ง (5ชั่วโมง)

อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

อบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม
โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม
โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม E-driver

โรงเรียนของเรามีรถให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดในการขับขี่  พร้อมทั้งมีกล้องภายในรถยนต์ทุกคัน เพื่อความปลอดภัยในการฝึกหัดขับรถ พร้อมทั้งมีการนำเทค
โนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  การอบรม  การทดสอบทฤษฎี ด้วย  E-Tutor Online และ E-Testing Online

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม

วิสัยทัศน์ : ขับรถอย่างรู้กฎ รู้จักรถอย่างเข้าใจ ส่งเสริมสังคมไทย สู่ความปลอดภัยบนท้องถนน