เครื่องหมายจราจร ประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร

จัดการการจราจร ในพื้นที่นั้นให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท

เครื่องหมายจราจร ประเภทแนะนำ

ป้ายแนะนำ ( Guide Signs ) เป็นป้ายจราจรรูปแบบหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อแนะนำทิศทาง และระยะทางให้กับผู้ขับขี่ ได้ขับขี่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นป้ายที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางไปตลอดการขับขี่บนทางหลวงเส้นนั้น ๆ นั่นเอง

ป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง
ป้ายแนะนำชื่อทางแยก
ป้ายแสดงทางข้าม
ป้ายแสดงโรงพยาบาล
ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ป้ายทางตัน
ป้ายแสดงจุดกลับรถ
ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ
ป้ายสิ้นสุดทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ
ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายแสดงช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายแสดงช่องเดินรถมวลชน
ป้ายแนะนำที่พักริมทาง
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (ชี้ซ้าย)
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (ชี้ขวา)
ป้ายชื่อถนน
ป้ายทางเฉพาะจักรยาน
ป้ายจักรยาน และ จักรยานยนต์ชิดซ้าย
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (1 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (2 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (3 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (4 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ (ไม่เก็บค่าผ่านทาง)
ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ (เก็บค่าผ่านทาง)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (1 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (2 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (3 หลัก)
ป้ายชื่อจุดตัดทางแยก
ป้ายแนะนำระบุทิศทาง
ป้ายแสดงหน่วยแพทย์
ป้ายท่าอากาศยาน (พร้อมชื่อท่าอากาศยานปลายทาง)
ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน

ป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟ
ป้ายชี้ทางไปท่าแพขนานยนต์

ป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟ
ป้ายกิโลเมตรชนิด A (บนทางหลวงแผ่นดิน)
ป้ายกิโลเมตรชนิด A (บนทางหลวงพิเศษ)

ป้ายกิโลเมตรชนิด A (บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
ป้ายกิโลเมตรชนิด B

ป้ายกิโลเมตร (บนทางหลวงชนบท)