เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม E-driver เป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จากกระทรวงการศึกษาธิการและได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ให้ได้สิทธิพิเศษในการจัดการอบรมและทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมออกหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานยกเว้นการอบรมภาคทฤษฏีในการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือต่อใบอนุญาตขับรถได้

เราพร้อมให้บริการด้วยห้องอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมกว่า 250 คนต่อวัน สนามฝึกขับรถที่มีมาตรฐานและปลอดภัย บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ พร้อมฝึกหัดขับบนถนนจริง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการสอนที่ผ่านการอบรมจากกรมขนส่งทางบกกว่า 25 ท่าน เพื่อให้คำแนะนำและสร้างจิตสำนึกในการขับขี่บนท้องถนนอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

รถจักรยานยนต์

หลักสูตร อบรม และทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียน

อบรมเพื่อไปทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติที่สำนักงานขนส่ง (5ชั่วโมง)

อบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม E-driver ของเรามีรถใหม่ป้ายแดงให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดในการขับขี่ พร้อมทั้งมีกล้องภายในรถยนต์ทุกคัน เพื่อความปลอดภัยในการฝึกหัดขับรถ พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การอบรม การทดสอบทฤษฎี ด้วย Appication E-Tutor Onilne และ E-Testing Online

"วิสัยทัศน์ ขับรถอย่างรู้กฏ รู้จักรถอย่างเข้าใจ ส่งเสริมสังคมไทย สู่ความปลอดภัยบนท้องถนน"