โปรโมชั่นประจำเดือน กรกฎาคม 2564

หลักสูตรการเรียน

โรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จากกระทรวงการศึกษาธิการและได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก

ทำไมต้องเลือกเรา

E-Driver

เป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จากกระทรวงการศึกษาธิการและได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ให้ได้สิทธิพิเศษในการจัดการอบรมและทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมออกหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานยกเว้นการอบรมภาคทฤษฏีในการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือต่อใบอนุญาตขับรถได้

เราพร้อมให้บริการด้วยห้องอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมกว่า 250 คนต่อวัน สนามฝึกขับรถที่มีมาตรฐานและปลอดภัย บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ พร้อมฝึกหัดขับบนถนนจริง

สมัครเรียนกับเรา


    หน่วยงานที่ร่วมกับเรา

    กรมขนส่ง
    edriver
    กระทรวงศึกษาธิการ
    โรงรียนสอนขับรถเอกชน