โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม

อี.ไดรเวอร์

โปรโมชั่นประจำเดือน มกราคม 2565

หลักสูตรการเรียน

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม E-driver เป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จากกระทรวงการศึกษาธิการและได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก

ภาพบรรยากาศ

วีดีโอความรู้

หน่วยงานที่ร่วมกับเรา